Δευτέρα, 29 Σεπτεμβρίου 2008

ΜΑΧΗ ΟΞΦΟΡΔΗΣ - ΔΟΑΤΑΠ (Η ΑΠΛΑ, ΜΠΑΧΑΛΟ ΣΤΗ ΕΛΛΑΔΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΑΖΟΓΡΑΦΕΙΟΚΡΑΤΙΑ)

Δεκάδες είναι οι περιπτώσεις πτυχιούχων μεγάλων πανεπιστημίων της Ευρώπης, αλλά και της Αμερικής οι οποίοι περιμένουν επί χρόνια την αναγνώριση των πτυχίων τους. Η περίπτωση του πτυχιούχου της Οξφόρδης που ζει τα τελευταία χρόνια τη γραφειοκρατική παράνοια των υπηρεσιών του ΔΟΑΤΑΠ αποτελεί μόνο την «κορυφή του παγόβουνου». Οπως έγραψε «Το Βήμα της Κυριακής» την περασμένη εβδομάδα, το πτυχίο του νεαρού δεν αναγνωρίστηκε επειδή δεν είχε διδαχτεί στην Οξφόρδη μαθήματα Κληρονομικού Δικαίου, οπότε δεν υπήρχε πλήρης αντιστοίχηση με τα μαθήματα τα οποία διδάσκονται οι έλληνες φοιτητές των Νομικών Σχολών της χώρας. Ο νεαρός έλαβε την εντολή να γραφτεί στο έκτο εξάμηνο της Νομικής Σχολής ελληνικού πανεπιστημίου όπου θα έπρεπε να ολοκληρώσει τρία εξάμηνα σπουδών. Οταν έκανε αίτηση επανάκρισης της αίτησής του η «ποινή» μειώθηκε στα δύο εξάμηνα.
* Τι αποφάσισε ο ΔΟΑΤΑΠ
Οπως φαίνεται, όμως, το Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης έχει με τον ΔΟΑΤΑΠ... προηγούμενα. Το ρεπορτάζ αποκαλύπτει ότι η παραπάνω περίπτωση δεν αποτελεί τη μοναδική εκκρεμότητα του οργανισμού. Νεαρή πτυχιούχος της Νομικής Σχολής της Οξφόρδης ζήτησε πριν από τρία χρόνια αναγνώριση του πτυχίου της και πήρε την απάντηση ότι τα μαθήματα που διδάχτηκε «δεν καλύπτουν ούτε τις ελάχιστες απαιτήσεις των ελληνικών Νομικών Σχολών». Γιατί; Διότι το πτυχίο της έγραφε ότι κατέχει Bachelor of Arts στη Νομολογία (σε ελεύθερη μετάφραση «Πτυχίο Νομικών Τεχνών») αντί του Bachelor of Laws («Πτυχίο Νομικής»), με συνέπεια να θεωρηθεί ότι ο συγκεκριμένος τίτλος δεν μπορεί να αναγνωρισθεί ως ισότιμος με τους τίτλους σπουδών των Τμημάτων Νομικής της Ελλάδας. Οι εκπρόσωποι του οργανισμού έβγαλαν το συμπέρασμα ότι «ο κύκλος των μαθημάτων που διδάχθηκε δεν ανήκε σε πρόγραμμα σπουδών Νομικής αλλά σε πρόγραμμα Νομολογίας το οποίο είχε μεν νομικά μαθήματα αλλά δεν αποτελείτο από το σύνολο των νομικών μαθημάτων τα οποία διδάσκονται σε μια αντίστοιχη σχολή». Οπως εξήγησε, ωστόσο, στα μέλη του ΔΟΑΤΑΠ λίγους μήνες αργότερα ο πρόεδρος του Τμήματος Νομικής του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης καθηγητής κ. Γιούαν Μακ Κέντρικ, στο ιστορικό ίδρυμα της Μ. Βρετανίας χρησιμοποιούν διαφορετικούς τίτλους για τη Νομική Σχολή διότι απλώς τη θεωρούν «τέχνη». Το πρόγραμμα σπουδών, όμως, παραμένει το ίδιο. Οπως και η «αξία» των πτυχίων της. «Το Βachelοr of Arts (ΒΑ) στη Νομολογία (ονομάζεται έτσι για ιστορικούς λόγους) είναι αντίστοιχο του Bachelor Νομικής (LLB) το οποίο δίνει οποιοδήποτε άλλο βρετανικό πανεπιστήμιο» αναφέρει στην επιστολή του ο κ. Κέντρικ. «Είναι επαρκές πτυχίο Νομικής που απαλλάσσει τους αποφοίτους από το πρώτο στάδιο της επαγγελματικής άσκησης για να γίνουν δικηγόροι ή για να εργαστούν στο Ανώτατο Δικαστήριο στην Αγγλία και στην Ουαλλία. Οι φοιτητές οι οποίοι ολοκληρώνουν με επιτυχία το πτυχίο αυτό στη Νομολογία αναγνωρίζονται από τη Νομική Εταιρεία της Αγγλίας και της Ουαλλίας και το Γενικό Συμβούλιο του Δικηγορικού Συλλόγου της Αγγλίας και της Ουαλλίας ως κατέχοντες τις απαιτήσεις του ακαδημαϊκού επιπέδου της άσκησης που απαιτείται για την είσοδό τους στο νομικό επάγγελμα» συνεχίζει. Και καταλήγει με το γνωστό φλεγματικό ύφος των Βρετανών στη φράση: «Πιστεύω ότι τα παραπάνω διευκρινίζουν κάθε ασάφεια σχετικά με τη φύση του πτυχίου Νομικής της συγκεκριμένης φοιτήτριάς μας στην Οξφόρδη».
Τα παραπάνω οι υπεύθυνοι του ΔΟΑΤΑΠ φαίνεται ότι δεν τα είχαν υπολογίσει. Ετσι, χρησιμοποιώντας τελικά την αιτιολογία περί ανεπαρκούς τριετούς πρώτου κύκλου σπουδών της πτυχιούχου (στη Μ. Βρετανία ο πρώτος κύκλος σπουδών είναι τριετής, ενώ στην Ελλάδα τετραετής) την κατέταξαν στο έβδομο εξάμηνο της Νομικής Σχολής Αθηνών. Η ίδια δεν έμεινε στην Ελλάδα, αλλά σήμερα εργάζεται σε μεγάλη νομική φίρμα της Ν. Υόρκης. Ωστόσο, είχε ζητήσει να αναγνωριστεί ο μεταπτυχιακός της τίτλος ως το - περίφημο - τέταρτο έτος της Νομικής Σχολής των ελληνικών ΑΕΙ.
Πάντως, όπως δηλώνουν νομικοί, η γραφειοκρατική τρέλα έχει και στη χώρα μας τα όριά της. Ο νόμος δίνει τη δυνατότητα σε εξαιρετικές περιπτώσεις να αναγνωρίζονται απευθείας πτυχία ως ισότιμα με εκείνα των κρατικών ΑΕΙ. Το θέμα αποκτάει μεγαλύτερο ενδιαφέρον αν αντιπαραθέσει κάποιος τη δυσκαμψία των εισηγητών του ΔΟΑΤΑΠ να αναγνωρίσουν πτυχία του κύρους της Οξφόρδης με την εικόνα που θα διαμορφωθεί όταν θα αναγνωριστούν τα ιδιωτικά κολέγια τα οποία αποτελούν παραρτήματα πανεπιστημίων της Ευρωπαϊκής Ενωσης στη χώρα μας.
* Τι απαντά ο κ. Νάκος
Την άποψή του για το θέμα εκφράζει ο ομότιμος καθηγητής της Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης και πρώην αντιπρόεδρος του ΔΙΚΑΤΣΑ πρώτα και του ΔΟΑΤΑΠ στη συνέχεια (μετά τη μετονομασία του οργανισμού) κ. Γ. Νάκος. Ο κ. Γ. Νάκος κάνει λόγο για «ανακριβείς κρίσεις» σε βάρος των νομικών επιτροπών του οργανισμού. Αναφέρει ότι το ΔΙΚΑΤΣΑ πρώτα και ο ΔΟΑΤΑΠ στη συνέχεια «αγωνίστηκαν και αγωνίζονται για την ορθή ένταξη των πτυχιούχων Τμημάτων ΑΕΙ της αλλοδαπής στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα των ελληνικών ΑΕΙ που σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία επιτάσσει την αντιστοίχηση των αλλοδαπών τίτλων με τους απονεμόμενους (καλώς ή κακώς) τίτλους σπουδών των ελληνικών ΑΕΙ και ιδιαίτερα με τα αντίστοιχα προγράμματα σπουδών των Τμημάτων των ελληνικών ΑΕΙ». Σχετικά με την «ταρίφα» μαθημάτων που χρεώνονται στους πτυχιούχους Νομικής του εξωτερικού, στην οποία είχε αναφερθεί ο πρώην πρόεδρος του ΔΟΑΤΑΠ κ. Γ. Λεοντάρης, ο κ. Νάκος δηλώνει ότι «ο ίδιος ως πρόεδρος, μετά την κατάργηση της κατατάξεως των υποψηφίων σε συγκεκριμένα έτη σπουδών των Νομικών Σχολών της χώρας, ύστερα από επίμονες παραινέσεις του υπουργείου Παιδείας, εισηγήθηκε και λήφθηκε απόφαση του ΔΣ για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων μαθημάτων για όλους τους κλάδους των υπό αναγνώριση επιστημών, έτσι ώστε οι υποψήφιοι να γνωρίζουν τα προσδιοριζόμενα για την αναγνώριση του τίτλου τους μαθήματα».
Το ΒΗΜΑ, 28/09/2008 , Σελ.: A49Κωδικός άρθρου: B15473A491ID: 297264
Απίστευτο; Δεν θα το έλεγα. Εχω και εγώ μια ιστορία να πω. Σπούδασα Αγγλική φιλολογία στην Αγγλία και το ΔΙΚΑΤΣΑ (τότε) :
1. Πέντε μήνες μετά την αίτηση που έκανα δεν είχα καμία απάντηση. Τηλεφωνούσα κάθε μέρα. Κάτι δεν πάει καλά λέω. Οταν μετά απο πολλές ώρες στο περίμενε στο τηλέφωνο τους έπιασα, μου είπαν οτι δεν μπορούν να προ χωρίσουν στην αναγνώριση του τίτλου σπουδών μου γιατί το Πανεπιστήμιο δεν είχε στείλει κάποιο έγγραφο. Ρώτησα ποιο χαρτί έλειπε μπας και κανόνιζα να το στείλουν γρήγορα. ¨Λείπει η λίστα με τα ονόματα των Ελλήνων σπουδαστών του πανεπιστημίου απο το 1980 μέχρι και σήμερα" μου λέει. "Για να αναγνωριστεί το πτυχίο μου πρέπει να έχετε λίστα όλων των ονομάτων?" "Ναί, για να σας .....δούμε γραμμένη μέσα"!!!!!!!! Παίζεις με τα νεύρα μου έτσι? Δεν μπορεί, πλάκα μου κάνετε. "Μπορώ να μάθω γιατί? " "Για να βεβαιωθούμε οτι σπουδάσατε εκεί και όχι αλλού" Να αρχίσω τώρα να σε βρίζω ή θα ακούσω κι άλλα? "Μα σας έχει ήδη στείλει το Πανεπιστήμιο την βεβαίωση που λέει : Η τάδε τελείωσε τις σπουδές της στο δικό μας πανεπιστήμιο τάδε, της πόλης τάδε. ¨Ήταν στα πρώτα έγγραφα" Απάντηση? .........."Άλλο εκείνο"
2. Ασχέτως με το που τελείωσα τις σπουδές μου, το πανεπιστήμιο δεν μπορούσε να είναι καλύτερο απο το αντίστοιχο Ελληνικό και μου έστειλε μια κατάσταση μαθημάτων να δώσω εξετάσεις στο ΑΠΘ. (Δεν ήθελα να καταστρέψω το Master μου και να τους κάνω τη χάρη). Ήρθε η λίστα και είδα με έκπληξη οτι δεν έπρεπε να δώσω μόνο μαθήματα γλωσσολογίας και παιδαγωγικά όπως περίμενα αλλά.... Ιστορία του σύγχρονου Ελληνισμού και Ιστορία της Ελληνικής Λογοτεχνίας. !!!!! Ορίστε? Ρώτησα βέβαια γιατί μέσα στην αφέλειά μου πίστευα οτι απλά έγινε κάποιο λάθος. "Πρέπει να φανεί οτι γνωρίζεται καλά την Ελληνική γλώσσα και κάποια απλά για την Ελλάδα" μου απάντησαν. "Για να διδάξω Αγγλικά?" ρωτάω η αδαής. "Ναι, και βέβαια." μου απαντά ελαφρώς ειρωνικά αλλά το προσπερνώ. ¨Μα είμαι Ελληνίδα" λέω (το προσέξατε κι εσεις οτι έχω πολύ υπομονή έτσι?) "Και πως θα το ελέγξουμε εμείς εαν δεν δώσεις το μάθημα?" ......."Το κ..λοχαρτο που γράφει επάνω ΑΠΟΛΥΤΉΡΙΟ ΛΥΚΕΊΟΥ απο το σχολείο της Θεσσαλονίκης δεν υπάρχει στα χαρτιά μου για αυτό το λόγο???????????? Ε?" Εννοείται οτι δεν το είπα βέβαια έτσι αλλά εάν μου συνέβαινε τώρα θα το άκουγε έτσι ακριβώς. Το έφαγα και αυτό και έδωσα τα μαθήματα που παρεμπιπτόντως δεν τα δίνεις εαν σπουδάζεις αγγλική φιλολογία στην Ελλάδα.
Τα ξαναζώ τώρα που τα γράφω και έφτασε η πίεση στα 25. (Τόσο ήμουν όταν ξεκίνησα την όλη διαδικασία)

8 σχόλια:

Side21 είπε...

ΕΛΛΑΣ το μεγαλείο σου !!!
Χρυσούν μετάλλιον στη
γραφειοκρατία ...

Ανώνυμος είπε...

ΚΑΠΟΥ ΤΗΝ ΕΧΩ ΞΑΝΑΚΟΥΣΕΙ ΑΥΤΗΝ ΤΗΝ ΙΣΤΟΡΙΑ....ΧΑΧΑ!ΕΤΣΙ ΕΙΠΑ ΣΤΗ ΓΑΛΛΙΚΩΝ(ΠΑΡΟΜΟΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΕ ΤΗ ΔΙΚΙΑ ΣΟΥ),ΟΤΑΝ ΚΑΤΑ ΤΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΚΔΡΟΜΗΣ, ΜΟΥ ΠΕΡΙΕΓΡΑΦΕ ΤΟ ΔΡΑΜΑ ΤΗΣ!ΚΟΙΤΑ ΛΕΩ ΚΑΤΙ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ(ΟΧΙ,ΔΕΝ ΜΟΙΑΖΕΙΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗ ΞΥΝΟΜΟΥΡΑ,Η ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΜΟΙΑΖΕΙ)
...ΚΑΙ ΜΕΤΑ ΣΚΕΦΤΗΚΑ ΟΤΙ ΤΟ ΠΙΘΑΝΟΤΕΡΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΑΚΟΥΣΩ ΚΙ ΑΛΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΤΕΤΟΙΕΣ ΙΣΤΟΡΙΕΣ.ΔΕΝ ΕΙΜΑΙ ΠΡΟΦΗΤΗΣ.ΕΙΜΑΙ ΕΛΛΗΝΙΔΑ ΠΟΛΙΤΗΣ!!!
Υ.Γ.:ΦΥΣΙΚΑ ΜΙΛΑΩ ΓΙΑ ΕΚΕΙΝΗ ΤΗΝ ΦΑΝΤΑΣΜΑΓΟΡΙΚΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΟ ΓΗΠΕΔΟ ΜΕ ΘΕΑ ΤΙΣ ΚΑΤΣΙΚΕΣ,ΤΙΣ ΧΕΛΩΝΕΣ ΚΑΙ ΤΑ ΦΙΔΙΑ!!!ΕΛΑΒΕΣ ΚΑΙ ΤΗ ΣΧΕΤΙΚΗ ΦΩΤΟ!
ΓΙΩΤΑ

Ανώνυμος είπε...

δε νομίζω ότι είναι θέμα γραφειοκρατίας, θέμα ανεργίας ορισμένων κλάδων (π.χ. δικηγόροι) που προσπαθούν να νύχια και με δόντια να μη μεγαλώσει ο κύκλος των ανταγωνιστών.. Λάθος τρόπος, αλλά η ζωή έχει γίνει ζούγκλα.

angelina είπε...

Αυτο είναι σκετο μπαχαλο. Εχουμε ξεπερασει πλεον τη ζουγκλα.

Ανώνυμος είπε...

http://elawyer.blogspot.com/2008/09/blog-post_21.html

Η μόνη σωστή προσέγγιση του ζητήματος που έχω διαβάσει.

Όλοι εσείς που ασκείτε εύκολη κριτική ξεχνάτε πως αν επιλέξω να σπουδάσω πχ Φυσική, θα σπουδάσω (σχεδόν) τα ίδια πράγματα και εδώ και στην Οξφόρδη. Η Νομική όμως είναι ιδιαίτερος τομέας. Ένας δικηγόρος που θέλει να εργαστεί στην Ελλάδα θα πρέπει να γνωρίζει και το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Αστικό Δίκαιο, το ΕΛΛΗΝΙΚΟ Ποινικό Δίκαιο και πολλά άλλα πράγματα τα οποία προφανώς δε διδάσκονται στο εξωτερικό. Εκτός του ότι το αγγλικό common law δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας νομικό σύστημα. Η απαίτηση, συνεπώς, να παρακολουθήσει ο εν λόγω απόφοιτος μαθήματα ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ δικαίου είναι απολύτως λογική.

Ανώνυμος είπε...

Ο ΔΟΑΤΑΠ συνεπώς δεν είπε πως η Οξφόρδη δεν είναι καλό Πανεπιστήμιο, ούτε ότι δεν έχει καλό πρόγραμμα σπουδών. Ελληνικό όμως(ή έστω, ευρωπαϊκό ηπειρωτικό) δίκαιο δε διδάσκει, πώς να το κάνουμε.

angelina είπε...

Ανώνυμε Νο1
Συμφωνώ οτι το νομικό σύστημα της Αγγλίας δεν έχει καμία σχέση με το δικό μας. Λογικό είναι να υποχρεωθούν κάποιοι που θέλουν να πάρουν την ισοτιμία να πρέπει να δώσουν και κάποια άλλα μαθήματα. Το πρόβλημα στην προκειμένη υπόθεση ήταν ο τίτλος του πτυχίου που δεν την άφηνε να πάρει την ισοτιμία και μετά να δώσει τα μαθήματα (που δεν είχε παρακολουθήσει) για να πάρει την αναγνώριση.
Αυτό που έζησα εγώ και χιλιάδες άλλοι είναι οτι τα βάζουν όλα σε ένα τσουβάλι και δεν γίνεται επεξεργασία και μελέτη πάνω σε κάθε μια αίτηση ξεχωριστά. Εγώ δεν μπορώ να πιστέψω οτι στην Αγγλία δεν έκαναν καλή δουλειά στη σχολή μου κι όμως είχα πρόβλημα γιατί ο τίτλος σπουδών μου έγραφε "English Literature" και το μαστερ μου "MΑ in Drama" άντε τώρα να τους πείσω οτι το γεγονός πως σπούδασα λογοτεχνία προϋποθέτει την τέλεια γνώση της γλώσσας. Και βέβαια δέχθηκα να διαβάσω και να δώσω τα παιδαγωγικά μαθήματα για να αναγνωρίσω το πτυχίο μου. Δεν είχα κάνει παιδαγωγικά επάνω. Κανένας όμως στο ΑΠΘ δεν κάνει ελληνική ιστορία και ιστορία της ελληνικής λογοτεχνίας. Εγώ γιατί? Γιατί θα έπρεπε να τους αποδείξω τις γνώσεις μου στα ελληνικά !!!! Ο Χριστός και η μάνα του δηλαδή. Και το μάστερ μου δεν ήθελαν καν να το δεχθούν γιατί δεν ήξεραν πώς να το μεταφράσουν λέει. Αναγκάστηκα να πάρω εγώ την απόφαση και να τους πω να το μεταφράσουν ως λογοτεχνίας – θεάτρου.
Το θεμα της ανάρτησής μου είναι για τα γραφειοκρατικά. Δεν επιδέχονται εξήγηση, ανάλυση και είναι πολλές φορές πολύ άδικες.

angelina είπε...

Δεν είπα οτι θα έπρεπε να το αναγνωρίσουν επειδή ήταν του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης. Η Οξφόρδη όμως, όπως και τα υπόλοιπα πανεπιστήμια της Αγγλίας τα έχουν πάρει γιατί τα χαρτιά ου ζητάνε κάθε φορά είναι πολλά και ...απαράδεκτα όσον αφορά τη χρησιμότητα και άχρηστα γιατί ζητάνε πολλές φορές τα ίδια για πολλούς λόγους.